ماهرشو 0
عکس صوتی
افزودن به سبد خرید فعالسازی


مؤثرترین راه برای نشان دادن معنای حاضر و عیان بودن، از طریق داستان است. این همان چیزی‏‌ست که شانا نیکوئست در کتاب هنر در لحظه زندگی کردن عرضه کرده است. هدیه او مجموعه‏‌ای از داستان‏‌هایی واقعی، صادقانه و ملموس است؛ طوری که هم آرامش‏‌بخش و هم کمی ناخوشایند هستند (مثل واقعیت).

این کتاب، افرادی که دوستشان داریم و حتی خود ما را با آغوش باز به برگشتن به زندگی دعوت می‏‌کند. این کار آسانی نیست، امّا شانا دم در ورودی است و دقیقاً می‏‌داند چه کار کند که احساس راحتی کنیم.


شانا نیکوئست یک معتاد به کار واقعی بود. او سال‏‌ها برای فرار از احساسات درونی‏‌اش، سخت کار می‏‌کرد و دائماً خودش را مشغول نگه می‏‌داشت. او با همه وجودش حس ناامیدی و درماندگی می‏‌کرد تا اینکه سرانجام یکی از استادانش به کمکش آمد و شانا سفر معنوی خود را آغاز نمود. کتاب هنر در لحظه زندگی کردن، داستان این سفر معنوی و تحول شانا است.

00:00