ماهرشو 0
عکس صوتی
افزودن به سبد خرید فعالسازی


کتاب نه شنیدن؛ نردبان موفقیت در قالب داستانی خیالی به شما کمک می‏‌کند شکست‏‌ را به‏‌عنوان مرحله‏‌ای گذرا و ضروری به سمت موفقیت طی کنید. نه‏‌تنها پذیرای شکست باشید، بلکه همواره بکوشید به‏‌دفعات بیشتری آن را تجربه کنید تا راه به‏‌سوی پیروزی دست‏‌یافتنی‏‌تر شود.

نویسندگان کتاب، راهکارهایی به شما می‏‌دهند تا بتوانید شکست‏‌هایتان را در چشم‏‌اندازی وسیع ببینید و آن‏‌ها را مدیریت کنید؛ از «نه» شنیدن نترسید و از آن‏‌ها به‏‌عنوان نردبانی به‏‌سوی کامیابی بهره‏‌مند شوید.


آندریا والتس و ریچارد فنتون «صنعتگران شجاعت»اند. آن‏‌ها به‏‌عنوان سخنران، مربی و نویسنده‏‌، خود را «فیلسوفان شکست» می‏‌نامند و در دستیابی به موفقیت‏‌ از طریق افزایش دفعات شکست و سایر رویکردهای غیرمتعارف متخصص‏‌اند. آن‏‌ها به مخاطبان تجاری، فروش و کارآفرین آموزش می‏‌دهند که چگونه بر ترس خود از طردشدن غلبه کنند و با شنیدن «نه» به موفقیت فروش فوق‏‌العاده‏‌ای دست یابند.

00:00